Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizon leksion të hapur on-line me temë: “Roli i psikologut në botën post-COVID”, ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Dr.Valbona Treska, Presidente e Urdhrit të Psikologut. Na ndiqni ditën e hënë datë 14.06. 2021 ora 12:00 në live stream Facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar “Wisdom”.

LINK ne zoom.
https://zoom.us/j/91218015600?...

Meeting ID912 1801 5600
Passcode 543575