Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom”,organizon leksion të hapur on-line me temë: "Impakti i Covid 19 në veprimtarinë e auditimit të brendshëm", ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Albana Gjinopulli,Eksperte e Auditimit të Brendshëm dhe të Jashtëm.Na ndiqni ditën e martë datë 15.06. 2021 ora 12:00 në live stream Facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar “Wisdom”.LINK ne Zoomhttps://zoom.us/j/99547189172.... ID995 4718 9172Passcode 033515