Njoftojmë të gjithë studentët e programeve Bachelor dhe Profesionale të KU “WISDOM” se viti
akademik fillon më 14 Tetor 2019.
Ju mireprësim në orën 9:00 në sallën e konferencave për ceremoninë e mirëseardhjes.
Suksese të gjithë studentëve dhe stafit akademik!