NJOFTIMNjoftojme të diplomuarit, studentët e Fakultetit të Drejtësisë dhe Asistentit Juridik në Kolegjin Universitar "WISDOM" të marrin pjesë në webinarin "Jo vetëm Student! Por edhe Juriste dhe Qytetare Aktive", i cili do të zhvillohet ditën e premte 11 Dhjetor 2020 ora 10.00.Shënim: Për të konfirmuar pjesëmarrjen, Ju lutem dërgoni email në: dorinaasllani@yahoo.com