NJOFTIM

Sezoni i provimeve të mbartura fillon më datë 15.02.2021 deri në datën 19.02.2021.
Secili student do të njoftohet nga sekretaria për datat e provimeve të mbartura.
Suksese të gjithëve!