NJOFTIM!
Ju bëjmë me dije se më datë 17 Maj 2021, ora 10.00, Fakulteti i Drejtësisë i Kolegjit Universitar “Wisdom”, organizon Konferencën Shkencore Ndërkombëtare virtual presentation dhe on person me temë:
“Bashkimi Europian dhe procesi i integrimit”.
Ftohet i gjithë Personeli Akademik i Fakultetit të Drejtësisë në Kolegjin Universitar
“Wisdom” por edhe kolegë profesorë nga IAL të tjera publike dhe private që të bëhen
pjesë e kësaj konference online me punimet e tyre.
Afati i dërgimit të abstrakteve: 10 Maj 2021
Afati i dërgimit të punimit të plotë: 13 Maj 2021
Adresa e e-mailit për punimet: conference@wisdom.edu.al
CALL FOR PARTICIPATION AT
THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
Virtual presentation and on person.
“European Union and the process of integration”
May 17, 2021
Deadline for Abstracts: May 13, 2021
Conference Date: 17 May 2021
Languages: Albanian, English and Italian
Abstract should be submitted in MS-Word format, to the following e-mail address: conference@wisdom.edu.al
The conference will take place on May 17, 2021 in the premises of the University College “Wisdom” in collaboration with “University Della Calabria” in Italy, University of Bari Aldo Moro in Italy and Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Poland.
Criteria and terms for admission:
Abstracts must:
• be in Albanian and English language, in accordance with scientific standards;
• contain no more than 250 words, including key words (no more than five words).
• written in Times New Roman font, space 1.5, size 12.
Lecturers, academics, research students in the field of law, economics and social sciences are invited to participate and present their research papers.
Papers accepted by the Conference Scientific Board will be published in the Conference Proceedings Book, (with ISBN) and the authors will receive a certificate for paper presentation.
Before paper submission, authors should read carefully the admission criteria