NJOFTIM
Njoftojmë studentët e vitit të tretë Bachelor, studentët e vitit të dytë Msc dhe studentët e vitit të dytë në Programet me karakter Profesional se sezoni i provimeve të mbartura fillon nga data 21 Qershor deri në datën 25 Qershor.
Të gjithë studentët që janë njoftuar nga sekretaria, lutemi që brenda mundësive të paraqiten pranë ambjenteve të KU Wisdom për të marrë më shumë informacion.