NJOFTIM

Shoqata "Në Dobi Të Gruas Shqiptare" në kuadrin e nënshkrimit të marrëveshjes së bashkëpunimit me Qendrën "Klinika Ligjore Wisdom" dhe Urdhërit të Psikologut për të ofruar:
- konsulence juridike për plotësimin e formularëve të familjeve të cilat kanë pësuar dëme nga tërmeti i 26 Nëntori për të cilen do ndihmën e klinikes; dhe
- ofrimin e ndihmës nga ana psikologëve për fëmijet të cilët kamë pësuar traum nga tërmeti.

Ditën e martë do të prezantohet në selinë e Shoqatës "Në Dobi të Gruas Shqiptare" zyra për ofrimin e konsulencës juridike dhe psikologjike nga Shoqata "Në Dobi të Gruas Shqiptare", Klinika Ligjore dhe Urdhri i Psikologut.

Jane te ftuar të gjithë studentët e fakultetit juridik që kanë dëshirë për të kontribuar vullnetarisht për plotësimin e dokumentacionit të familjeve të cilat janë tronditur nga termeti.

Vendodhja: Selia e Shoqatës "Në Dobi të Gruas Shqiptare".
Rr. Naim Frasheri, përballë me zyrën e Përmbarimit Shtetëror.