Njoftojmë të gjithë studentët e bachelor dhe master dhe programeve me karakter profesional 2 vjecar të Kolegjit Universitar Wisdom se për të kryer pagesën e kartës së studentit duhet të paraqiten pranë bibliotekës nga ora 8:30-16:30 ose pranë sekretarisë nga ora 16:30-19:30.