NJOFTIM I RËNDËSISHËM
PLOTËSIMI I FORMULARIT A1 DHE A1Z

Njoftojmë të gjithë kandidatët/aplikantët për studime bachelor/ose të integruar për vitin akademik 2020-2021 se duhet paraprakisht të plotësoni në gjimnazin tuaj formularin A1/A1Z.
Plotësimi i formularëve nevojitet ta kryeni nga data 19 Maj deri në 24 Maj 2020.

Për cdo informacion të mëtejshëm na vizitoni në faqet tona zyrtare Website, facebook, Instagram ose na kontaktoni në :

+ 355(0)42200063
info@wisdom.edu.al

www.wisdom.edu.al