Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizon leksion online me temë: “ Çfarë janë Studimet Kulturore në Biznes" ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Dr. MBA Enriko CEKO .
Na ndiqni ditën e enjte datë 4 Qershor 2020, ora 11.00 në live stream facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar "WISDOM" .