Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizon leksion online me temë: “ Arkitektura e bursës dhe tregut të kapitaleve në Shqipëri" ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Z.Artan GJERGJI.
Na ndiqni ditën e enjte datë 4 Qershor 2020, ora 11.00 në live stream facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar "WISDOM" .