Departamenti i Psikologjisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizon leksion të hapur online me temë: “Roli i “Urdhrit tӫ Psikologut” nӫ konsolidimin e profesionit tӫ
psikologut“ ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Dr.Valbona Treska, Presidente e “Urdhӫrit tӫ
Psikologut” .
Gjithashtu pas Dr.Valbona Treska, kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Prof.Asoc.Dr. Arjana Mucaj, Fakulteti i Shkencave Sociale
Universiteti i Tiranӫs e cila do të zhvillojë leksion të hapur me temë “Ndikimi dhe pӫrjetimi psikologjik i izolimit nga pandemia nӫ shoqӫrinӫ shqiptare"
Na ndiqni ditën e enjte datë 11 Qershor 2020, ora 10.00 në live stream facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar "WISDOM".