NJOFTIM!
Programi i bursave nga Biznesi Gjerman 2021Programi i bursave të Biznesit Gjerman është një iniciativë e përbashkët e Ost-Ausschuss dhe eMinistrisë Federale për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik, i realizuar për herë të parë në vitin 2003.Ky program përfshin këto vende: Kroaci, Serbi, Bosnjë-Hercegovinë, Shqipëri, Mali i Zi, Maqedoni dheKosovë. Që nga viti 2007 pjesë e këtij programi janë bërë edhe bursantët nga Shqipëria. Në kuadër tëkëtij programi çdo vit përzgjidhen në emër të kompanive gjermane deri në 75 bursistë shumë tëkualifikuar nga rajoni. Grupet e synuara janë:• studentët në semestrin e fundit të studimit• të diplomuarit në eksperiencat e para të punës së tyre• deri në moshën 29 vjeçare me formim në fushën e biznesit dhe atë teknike inxhinierike.
Aplikimi bëhet i mundur online nga 01.10.2020 deri më 16.11.2020 ne faqen zyrtarehttps://www.djindjic-stipendie... !Ju urojme suksese!