NJOFTIM PËR PRAKTIKË PUNE

Klinika Ligjore pranë Fakultetit të Drejtësisë në Kolegjin Universitar"WISDOM" njofton: studentet, ish studentët e diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë të cilët kanë deshirë të angazhohen praktikantë pranë Klinikës Ligjore "Wisdom", të aplikojnë për t'u angazhuar pranë kësaj klinike.Të interesuarit duhet të plotësojnë këto kritere: 1. Të jenë student, ish-student në një nga programet: asistent juridik, Bachelor dhe/ose Master;2. Të kenë deshirë për t'u angazhuar "Pro Bono";3. Të drejtoheni me e-mail në: albaniduraj@yahoo.com me: a. leter interesi; b. CV; dhe c. diplomë ose vërtetim nga Kolegji Universitar "Wisdom" i cili provon se jeni student ose i diplomuar pranë një nga programeve të Fakultetit të Drejtësisë.Afati i fundit i aplikimit është 31 Tetor 2020 ora 24:00.Jeni të mirëpritur!