THIRRJE PER BOTIM

Revista Shkencore “Wisdom”Revista Shkencore “Wisdom”, ka për qëllim që të publikojë punime shkencore të stafit akademik dhe të studentëve të ekselencës të Kolegjit Universitar “Wisdom”, të kërkuesve shkencorë dhe profesionistëve nga institucione të arsimit të lartë publikdhe privat brenda vendit por edhe në rajon apo më gjerë.Revista Shkencore “Wisdom”, boton punime kërkimore-shkencore në fushat e Shkencave Humane të tilla si Drejtësi, Psikologji, Komunikim, Ekonomi, Histori, Marrëdhënie Ndërkombëtare, Shkenca Politike, Marrëdhënie me Publikun, Marketing,të Drejtat e Njeriut, Sociologji, Edukim dhe Letërsi.Kriteret dhe afatet për pranim1. Abstraktet duhet të shkruhen në gjuhën shqip dhe anglisht dhe në përputhshmëri me standardet shkencore, të përmbajnë jo më shumë se 250 fjalë, duke përfshirë edhe fjalët kyçe (jo më shumë se pesë fjalë). Shkrimi: Times New Roman, hapësira 1.5, madhësia e shkrimit 12.2. Pas dorëzimit, abstraktet do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i Revistës.3. Afati i fundit i dërgimit të abstraktit deri më, Dt.28.10.2020.4. Përgjigjja e pranimit për botim deri më, Dt.02.11.2020.5. Dërgimi i punimit të plotë shkencor nga aplikantët, deri më, Dt.10.11.2020.6. Për informacione në lidhje me tarifën për botim, jeni të lutur të na kontaktoni.Email: wisdomscientificjournalwsj@yahoo.comRr.Medar Shtylla (Komuna e Parisit ), Tiranë, Shqipëri, www.wisdom.edu.al Tel: 042200063Autorët duhet ti dërgojnë punimet e tyre bashkëngjitur në adresën e e-mail:wisdomscientificjournalwsj@yahoo.com, në formatin MS-Word.Para dërgimit, autorët duhet të lexojnë me kujdes kriteret për pranim.Vlerësohet maksimalisht nëse mund ta ndani këtë informacion me kolegët dhebashkëpunëtorët tuaj!Ju faleminderit,Prof. Asoc. Dr. Naim MËÇALLAKryetari i Bordit EditorialWisdom Scientific Journal (WSJ)Email: wisdomscientificjournalwsj@yahoo.comMobile: +355 68 207 8085