THIRRJA E PARË PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN E 2-të SHKENCORE NDËRKOMBËTARE


FIRST CALL FOR PARTICIPATION AT THE 2 nd INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE