Professional study programs

 
 
 

Programet e studimit me karakter profesional


  • Agjent i Pasurive Të Paluajtshme

  • Asistent Social

  • Asistent Juridik

  • Asistent Administrativ


Lëndët realizohen me 120 kredite, në gjuhën shqipe, me kohëzgjatje normale 2 vite akademike (4 semestra).