Shoqëritë Tregtare Shqiptare Përballë Sfidave të Integrimit Europian - (en)

 
 
 

Konferenca Shkencore

 
Qershor, 2014
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
Konferencë shkencore zhvilluar në Qershor 2014. "Shoqerite Tregtare Shqiptare përballë sfidave të Integrimit Europian". ShLUJ "Wisdom University" firmoset Marrëveshja e Bashkëpunimit Akademik e Shkencor, midis ShLUJ "Wisdom University", dhe Università Degli Studi di Teramo, Italia. Momente nga aktiviteti: Zv. Rektori Prof. Shefqet Muçi dhe i Deleguari i Rektorit të Universitetit të Teramo-s Prof.Gino SCACCIA.