Kodi I Drejtësisë Penale Për Të Mitur, Praktika Shqiptare Për Të Miturit Si Autorë Dhe Viktima Të Veprave Penale

 
 
 

Konferenca Shkencore

 
01 Shkurt, 2018
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
Konferenca Shkencore me temë: “KODI I DREJTËSISË PENALE PËR TË MITUR, PRAKTIKA SHQIPTARE PËR TË MITURIT SI AUTORË DHE VIKTIMA TË VEPRAVE PENALE”, organizuar nga Fakulteti i Drejtësisë i Kolegjit Universitar “Wisdom” dhe Instituti për Kërkim dhe Zhvillim “Wisdom” më datë 01.02.2018.