Konferencë Studentore Ndëruniversitare “ Sfidat E Reja Në Ekonominë Moderne"

 
 
 

Konferenca Shkencore

 
24. Prill. 2019
 
 
 
 
 

Abstrakt

 
Departamenti i Ekonomise, Njësia Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë, Klinika Psikologjike “Urtësia", pranë Fakultetit të Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore te Kolegji Universitar “Wisdom”, ka kënaqësinë t’ju ftojë te merrni pjesë në Konferencën Studentore Ndëruniversitare me temë : “Sfidat e reja në Ekonominë Moderne ”. Konferenca do të zhvillohet në datë, 24. Prill. 2019, në mjediset e Kolegjit Universitar “Wisdom” Kjo konferencë ka për qëllim të trajtojë punime kërkimore-shkencore në fushën e Shkencës Ekonomike.

Ȅshtë e nevojshme që kërkuesit shkencorë, studentët e Ekonomisë të japin kontributin e tyre me ide, dije e argumenta shkencorë në funksion të zhvillimit të kësaj fushe, duke dhënë një produkt aktual që të jetë një vlerë e shtuar për të ardhmen e shoqërisë shqiptare. Abstraktet :

1. Të shkruhen: në gjuhën shqipe në përputhshmëri me standardet shkencore, të përmbajnë jo më shumë se 250 fjalë, duke përfshirë edhe fjalët kyçe (jo më shumë se pesë fjalë). Shkrimi: Times New Roman, hapësira 1.5, madhësia e shkrimit 12.

2. Pas dorëzimit, abstraktet do të vlerësohen nga Bordi Shkencor i Konferencës.

3. Afati i fundit i dërgimit të abstraktit: deri më Dt.17 /04/2019