Kolegji Universitar Wisdom në bashkëpunim me: Sapienza Universita Di Roma , Itali Highers
Education Institution Kumanovo, Maqedoni Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas  Lituani
University of Split , Kroaci Universidade Beira Interior ,Portugali dhe organizatën Jump
associazione culturale, Itali po implementojnë projektin " Cultural Studies in Business ". Ky
projekt ka filluar  fime 01/09/2018 dhe përfundon me  31/08/2020