Kolegji Universitar Wisdom nё kuadёr tё projektit “Cultural Studies in Business” kёrkon tё
punёsojё njё person pёr t’u angazhuar nё output 2, i cili sysnon pёrgatitjen e moduleve me temё:
“Cultural Studies in Business”.

Kriteret e pёrgjithshme
Preferohen kandidatё tё cilёt:
Kanё mbaruar shkollёn e lartё 3+2
Kanё mbaruar studimet nё njё nga vendet e BE
Kanё nё listёn e lёndёve tё zhvilluara gjatё studimeve njё lёndё, e cila pёrfshin kulturёn nё
ekonomi.

Kanё aftёsi tё mira komunikuese
Njohin shumё mirё gjuhёn Angleze

Kandidadёt duhet tё paraqesin brenda datёs 8 Shkurt 2019 dokumentat qё vijojnё:

1. Kёrkesё
2. Kopje tё diplomave (Bachelor dhe Master)
3. Curriculum Vitae
4. Kopje tё kartёs sё identitetit
5. Letёr interesi
6. Letёr Reference

Kandidatёt e interesuar duhet t’i dorёzojnё dokumentat nё adresёn e e-mail-it: info@ёisdom.edu.al
Pas shqyrtimit kandidatёt do t’i nёnshtrohen njё interviste me gojё.