Njoftohen të gjithë studentët diplomantë Bachelor dhe Master i Shkencave, që ceremonia e
diplomimit do të zhvillohet në datën 18 tetor 2019, ora 18.00, në ambjentet e Muzeut Historik
Kombëtar (Salla Unesco).