Çdo kandidat duhet të paraqitet në sekretarinë mësimore të fakultetit përkatës për të kryer
regjistrimin në një nga programet e studimit ku është shpallur fitues.Regjistrimet për fituesit e
raundit të tretë fillojnë prej datës 21 Tetor, e do të vijojnë deri në datën 26 Tetor 2019.Procesi i
regjistrimit është i ndarë ne 3 faza 48-orëshe.Në rastin e mosregjistrimit brenda 48 orëve,ju e
humbisni të drejtën e regjistrimit në atë program ku jeni përzgjedhur.
Zgjidh programin e duhur për ty ➡️
•Drejtësi
•Menaxhim Biznes
•Financë
•Psikologji
Programe profesionale të larta (2 vjeçare)
•Asistent Juridik •Agjent i pasurive të paluajtshme
•Asistent social •Asistent administrativ 
Ju mirëpresim!
Zgjidh Kolegjin Universitar WISDOM
Info-067 60 22 735 
Info tel- 04 22 000 63
Info@wisdom.edu.al
Adresa: 
Rruga “Medar Shtylla” (Komuna Parisit),Tiranë