Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” ,organizon leksion të hapur on-line me temë: “Ekonomia post-COVID 19”, ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Dr.Fatma Jaupi. Na ndiqni ditën e hënë datë 14.06. 2021 ora 10:00 në live stream Facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar “Wisdom”.

LINK ne Zoom
https://zoom.us/j/99547189172?...

Meeting ID995 4718 9172
Passcode 033515