Departamenti i Ekonomisë, Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom”,organizon leksion të hapur on-line me temë: “Ecuria e sistemi bankar Post Covid-19”, ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Elsa Nika Eksperte e Sistemit Bankar. Na ndiqni ditën e enjte datë 17.06. 2021 ora 13:00 në live stream Facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar “Wisdom”.
LINK ne Zoom
https://zoom.us/j/99547189172...
Meeting ID995 4718 9172
Passcode 033515