Ftojmë të gjithë studentët e Kolegjit Universitar Wisdom të bëhen pjesë e këtij Konkursi Ndërkombëtar "Bursa Virtuale e Titujve" .#bursashqiptarealse #asta #sparkasse #international #competition