NJOFTIM PËR VËND TË LIRË PUNE Njoftohen të interesuarit se Kolegji Universitar “ Wisdom” shpall konkursin për vende vakante,organizuar për semestrin II-të (2018-2019) nga Fakultetet si vijon :


Shiko dokumentin e plotë