Me marrjen e akreditimit të Programeve Profesionale 2 vjeçare dhe Master i Shkencave në “Administrim Biznesi” duke filluar nga java që vjen Kolegji Universitar "Wisdom" njoftojn se do të zhvillohet provimi i përgjithshëm përfundimtar.

Për çdo informacion ju lutem kontaktoni sekretarinë mësimore.:
067 60 22 735
04 22 000 63,
info@wisdom.edu.al
FACEBOOK: Kolegji Universitar “Wisdom” - Faqja Zyrtare
INSTAGRAM: @kolegjiuniversitarwisdom
www.wisdom.edu.al
Adresa: Rruga “Medar Shtylla” (Komuna Parisit),Tiranë