Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” organizon Konferencën Shkencore Ndërstudentore me temë: “Impakti psikosocial dhe ekonomik i Covid-19”.

Janë të ftuar të dërgojnë punimin e tyre studentë nga të gjitha institucionet arsimore të larta në adresën e emailit: klevisa.muca@wisdom.edu.al brenda dates 31.01.2021.

Ju do të njoftoheni nëse punimi juaj është pranuar brenda datës 4.02.2021.

Konferenca do të zhvillohet më 10.02.2021, ora 10:00 virtualisht në platformën Zoom.

Në fund të konferencës pjesëmarrësit do të pajisen me çertifikatë.

Punimet më të mira, të përzgjedhura nga bordi shkencor i Konferencës do të botohen në revistën Shkencore Wisdom.