Fakulteti i Shkencave Ekonomike dhe Shoqërore në Kolegjin Universitar “Wisdom” më datë 18.06.2021 organizon Konferencën Kombëtare me temë : “E ardhmja e Ekonomisë dhe Shkencave Sociale në Botën Post-COVID”, Conference Proceedings me ISBN.

Disa nga temat që mund të trajtohen:

-Ndryshimet sjellore si pasojë e distancimit social

-Efektet psikosociale sipas grupmoshave

-Fuqizimi i rolit të psikologut në realitetin Post-Covid

-Sektori privat dhe rimëkëmbja e tij

-Sektori publik dhe amortizimi I krizës

-Ndikimi I teknologjisë në rikonceptimin e edukimit dhe punësimit

Abstraktet mund ti dërgoni brenda datës 10.06.2021 në adresën klevisa.muca@wisdom.edu.al

Abstraktet e pranuara do të njoftohen brenda datës 14.06.2021

Artikullin e plotë duhet ta dërgoni brenda datës 01.07.2021

Konferenca do të zhvillohet në Kolegjin Universitar “Wisdom”, Godina A, salla e konferencave, ora 10:00.Konferenca do të jetë e alternuar edhe në platformën online ZOOM.