Njoftojmë se në pamundësi të realizimit të takimit të organizuar për datën 27.11.2019 ,për shkak të situatave të krijuara nga tërmeti.

Ky takim është shtyrë për tu realizuar në datën 3 Dhjetor 2019 ora 13.00, në sallën 3 të godinës A të KU WISDOM, do të jetë një takim me Znj. Lutjona Lula dhe Emi Dautaj, anëtare bordi të ESN Tirana dhe njohëse të programit Erasmus + (ESN Tirana është seksioni zyrtar në Shqipëri i Erasmus Student Network. ESN Tirana është organizatë rinore që nxit mobilitetin, vlerat europiane dhe mbështet studentët vendas dhe të huaj).

Ky takim ka qëllim informues sesi mund të aplikoni për projektet e Erasmus+