KOLEGJI UNIVERSITAR “WISDOM”
REALIZON TRAJNIM PROFESIONAL PËR PROGAMET E STUDIMIT ME KARAKTER PROFESIONAL
“Agjent i Pasurive të Paluajtshme” "Asistent Juridik" &
” Asistent Administrativ”
“Të njihemi me proçesin e Negocimit dhe Marketingut në
Real Estate”

Trajnim me Z.Besard Rusi nga Remax Infinity
Në datën : 15, Janar 2020
Ora 10:30, Salla Konferencave , Godina A
Kolegji Universitare “Wisdom”, Tiranë