Sezoni i provimeve të mbartura fillon në datën 03.02.2020 deri në datën 07.02.2020.Studentët të cilët kanë provime të mbartura duhet të paraqiten pranë sekretarisë mësimore për të kryer regjistrimin deri në datën 31.01.2020.
Ju mirëpresim!