Më datë 29.01.2020, ora 10.00, Departamenti i të Drejtës Private në Fakultetin e Drejtësisë, KUWisdom në bashkëpunim me CENTURY21 Expert, dhe Zyrën e Burimeve Njerëzore Karrierës dhe Jetës Studentore, organizon Workshop-in me temë: “Inspektimi, vlerësimi dhe procesi i listimit të një prone”

Ftojmë studentët e programit të studimit: Agjent i Pasurive të paluajtshme të marrin pjesë!

Regjistrimet vazhdojnë deri më datë 28 ora 15.00!