SEMINAR
NjKSHMJ në bashkëpunim me departamentet ne Fakultetin e Drejtësisë në kuadër të lëndës “E drejta romake “ organizojnë seminare për studentët. Tema“Roma dhe Mesdheu, Siguria dhe Lëvizshmëria; Res communes omnium në të drejtën romake”
E ftuar : Prof. Maria Casola, Universitá degli Studi di Bari “Aldo Moro”;Dipartimento Jonico in Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo Societá Ambiente Culture CEDICLO Centro Interdipartimentale di Ricerca “Studi di Diritti, Culture

E Enjte-E premte më 30-31 Janar 2020
Në Sallën e Konferencës së K U WISDOM
Ora 9:00