Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizon leksion online me temë: "Il ruolo della vittima del reato nei procedimenti innanzi all'International Criminal Court. Il principio nullum crimen sine lege nella giurisprudenza delle Corti penali internazionali" ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Prof. Pierpaolo RivelloUniversità di TorinoProcuratore Generale militare emerito presso la Corte di Cassazione.Presidente della Commissione tributaria di Cuneo.Gjithashtu nderon me pjesëmarrjen: Prof. emeritus Sebastiano TAFARO Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".Na ndiqni ditën e enjte 11 Qershor 2020 në orën 14.30 në livestream facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar " Wisdom"