Fakulteti i Drejtësisë në Kolegjin Universitar "WISDOM" organizon leksion online me temë:“ Il diritto dopo la catastrofe: equità e giustizia contrattuale al tempo del Covid_19 “ ku kemi kënaqësinë të kemi të ftuar Prof. Laura Tafaro, Università degli Studi di Bari "Aldo Moro".Na ndiqni ditën e martë 30 Qershor 2020, në orën 12.00 në livestream facebook në faqen tonë zyrtare Kolegji Universitar " Wisdom".