Njësia e Kërkimit Shkencor dhe Marrëdhënieve me Jashtë në Fakultetin e Drejtësisë fton të gjithë studentët, pedagogët, kërkuesit shkencore të bëhen pjesë e Leksionit të hapur me temë: “Genocidi në Kosove” I ftuar akademiku nga Kosova për çështjet e ligjit dhe shtet-ndërtimi
z. Jahja LLUKA , në datë 25.11.2019 ora 10:30 në sallën e Konferencave.