Nesër fillon faza parë e regjistrimeve të raundit të 2. 30 Shtator 2020- 09 Tetor 2020Të gjithë aplikantët, të cilët kanë kryer procesin e aplikimit në raundin e dytë dhe janë shpallur fitues, mund të kryejnë procesin e regjistrimit, duke paraqitur dokumentacionin përkatës, në sekretaritë mësimore, në programin e studimit ku dëshirojnë të vazhdojnë studimet