Klinika Psikologjike Urtësia organizon trajnimin:
"Psikoterapia kognitive bihejviorale përmes internetit për depresionin" me Prof.Ass.Naim Fanaj.
Datë 23.10.2020 ora 15:00 dhe datë 24.10.2020 ora 10:00
Akredituar nga Urdhri I Psikologut
5 Kredite
Të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë në adresën kpurtesia@yahoo.com