Klinika Psikologjike Urtësia organizon trajnimin:
"Trauma dhe çrregullimi i stresit post-traumatik:Diagnoza, rrjedha dhe trajtimi" me Prof.Ass.Naim Fanaj
Data: 6 nëntor ora 15:00
Akredituar nga Urdhri I Psikologut
5 Kredite
Të gjithë të interesuarit mund të kontaktojnë në adresën e emailit: kpurtesia@yahoo.com