Trajnim në MENAXHIM PROJEKTESH/PROJECT MANAGEMENT

Organizohet nga Kolegji Universitar Wisdom
Fillimi i Trajnimit 9 Nëntor 2020
Kohëzgjatja 8 javë
9 Nëntor 2020 - 28 Dhjetor 2020
Ҫdo të Hënë, ora 17:30 – 20:30
Ҫmimi për trajnim 150 Euro
Pjesëmarrësit do të pajisen me Ҫertifikatë
"Dizain, zbatim dhe menaxhim i projektit - Baza" dhe "Menaxhim Profesional i nje Projekti"


Lektor Msc. Elsa Zhega

Mrs. Elsa Zhega is specialized in project Management from Project Academy of New York. She has completed her bachelor and master studies in Milan on Political Science, International Relations and EU integration at Universita del Sacro Cuore. She has valuable experience at the European Commission, Institute de Haute Formation aux Politiques Communautaires in Brussels, where she worked for 3 years and deepened her knowledge on NGOs environment, EU Institutions, EU funding. Coming back to Tirana she worked as project manager for multinational market research studies managing several countries for Samsung, LG, and Hyundai. She also worked at UNDP Albania on multi stakeholders projects such as ESERE and ReLOaD.


Certifikimi – sipas metodologjisë Prince 2, Baza dhe Praktika
Parimet e një projekti , organizimi i një projekti , organizimi i start-up të një projekti, çështja e biznesit, fillimi i një projekti, drejtimi i një projekti, progresi i një projekti, planet e një projekti, cilësia e një projekti, menaxhimi i riskut, ndryshimi i kontrollit të një faze, menaxhimi i ofrimit të një produkti, menaxhimi i një faze të një projekti.

Certifikimi - PMP Menaxhimi Profesional i një Projekti
Çfarë është MPP, Hyrja & Mjedisi ku Projektet funksionojnë, Proceset e Menaxhimit të Projektit, Roli i Menaxherit të Projektit, Menaxhimi i Integrimit, Zona e Njohurisë për Menaxhimin e Fushëveprimit, Zona e Njohurive për Menaxhimin e Programit, Zona e Njohurisë për Menaxhimin e Kostos, Menaxhimi i Cilësisë, Menaxhimi i Burimeve njerëzore, Menaxhimi i Komunikimeve, Menaxhimi i Riskut, Menaxhimi i Prokurimit, Menaxhimi i Palëve të Interesuara/Përfshira, Kodi i Etikës dhe Sjelljes Profesionale.
Prezantimi, Proceset e Menaxhimit të Projekteve, Objektivat dhe Menaxhimi sipas Objektivave, Ndikimet Organizative dhe Cikli i Jetës së Projektit, Procesi i Inicimit, Planifikimit, Ekzekutimit, Monitorimit dhe Kontrollit, Roli i Menaxherit të Projektit, Menaxhimi i Integrimit, Komponentët e Buxhetit të Projektit, Menaxhimi i Kostos, Pasqyrë e Menaxhimit të Cilësisë dhe kontrolli i saj.


Trajnimet ndryshe nga të gjithë trajnimet e ofruara në Shqipëri do të jetë në gjuhën Angleze. Të gjitha projektet e BE kërkohen në gjuhën Angleze dhe pothuajse 90% e projekteve edhe pse kombëtare kërkohen në gjuhën Angleze.
Pra, është moment i duhur sepse fondet të cilat do të akordohen nga BE për Shqipërinë janë rritur në kuadër të përpjekjeve të anëtarësimit të Shqipërisë në BE.
Është koha të mësoni si të aplikoni në projekte, t’i shkruani dhe t’i menaxhoni dhe zbatoni ato.
Studentëve do t’u mundësohet edhe aplikimi bashkarisht me pedagogen, për t’i parë në mënyrë shumë praktike të gjitha hapat.

JU MIRËPRESIM!

Rruga Medar Shtylla, Komuna e Parisit, 1000 Tiranë
+355(0)42200063
E-mail:trajnime.wisdom@gmail.com