Më poshtë janë afishuar të gjitha oraret e konsultimeve që do të realizohen në muajin Shtator 2020 për studentët e Departamentit të Ekonomisë.