NJOFTIM NË LIDHJE ME PËRSËRITJET DHE KONSULTIMET E MUAJIT SHTATOR!
Departamenti i Psikologjisë
Më poshtë janë afishuar të gjitha oraret e konsultimeve që do të realizohen nga data 3-18 Shtator 2020 për studentët e Departamentit të Psikologjisë.