Projekte

Të rinjtë e Tiranës në vendimmarrje nëpërmjet aplikacionit smart

Kohezgjatja Mars 2019-Gusht 2019   ON GOING   Instituti për Kërkim dhe Zhvillim Wisdom në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës po zbatojnë projektin  : “Të rinjtë e Tiranës në vendimmarrje nëpërmjet aplikacionit smart”. Ky projekt synon ndërgjegjësimin e të rinjve në qytetin e Tiranës për të të ...
Lexo Më Shumë...

Pedagogët e Kolegjit Universitar “Wisdom” në trajnimin që zhvillohet në kuadër të projektit Erasmus+ në Universitetin “La Sapienza” Romë.

Pedagogët e Kolegjit Universitar “Wisdom” në trajnimin që zhvillohet në kuadër të projektit Erasmus+ në Universitetin “La Sapienza” Romë. https://csbprojectitaly.wixsite.com/csbproject/pics-training-week-rome-march2019
Lexo Më Shumë...

Social inclusion Through the multi-functional center In Prrenjas, SADI HALITI

Kohezgjatja e projektit : 1 Shkurt 2019 – 1 Qershor 2019   Instituti per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom ne bashkepunim me International Center for Southern Europe po implementojnë projektin “SociAl inclusion Through the multi-functional center In Prrenjas, SADI HALITI” (SATI) i financuar nga IADSA. ...
Lexo Më Shumë...

Sporti si instrument integrimi per grate, dance sportive

Kohezgjatja : 10 Mars 2018-10 Tetor 2018   Insituti per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom në bashkëpunim me Bashkinë e Tiranës realizoi me sukses projektin 'Sporti si instrument integrimi per grate, dance sportive’. Ky projekt kishte për qëllim gjithëpërfshirjen e grave në aktivitete fizike, sportive me ...
Lexo Më Shumë...

Projekti: Children Card to strengthen children rights

Titulli i projektit :‘’Children Card to strengthen children rights’’  Periudha kohore 01.09.2017- 01.03.2018Instituti për Kerkim dhe Zhvillim Wisdom ne bashkepunim me Save the Children dhe Terre desHommes , te financuar nga Bashkimi Europian kane zbatuar projektin ’Children Card tostrengthen ...
Lexo Më Shumë...