Pedagogët e Kolegjit Universitar  Wisdom në kuadër të projektit "CSB Studimet Kulturore në
Biznes, Erasmus Plus KA2 në fushën e Arsimit të Lartë", promovojnë rezultatet në universitetet
e tjera të Shqipërisë, si në Institutin Kanadez të Teknologjisë në Tiranë.  
https://www.culturalstudiesinbusiness.org/ 

#CSB Cultural Studies in Business