Pedagogët e Kolegjit Universitar “Wisdom” në trajnimin që zhvillohet në kuadër të projektit Erasmus+ në Universitetin “La Sapienza” Romë.

https://csbprojectitaly.wixsite.com/csbproject/pics-training-week-rome-march2019