Kohezgjatja e projektit : 1 Shkurt 2019 – 1 Qershor 2019   Instituti per Kerkim dhe Zhvillim Wisdom ne bashkepunim me International Center for Southern Europe po implementojnë projektin “SociAl inclusion Through the multi-functional center In Prrenjas, SADI HALITI” (SATI) i financuar nga IADSA. ...